Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Logistyki
Zakład Badań Operacyjnych
Dr Hubert Szczepaniuk
Budynek: 3, pokój: 105
Telefon: (+48) 22 59 34 233, email: hubert_szczepaniuk@sggw.pl