Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
Doktorant
Mgr inż. Sławomir Wawrzyniak
Budynek: 6, pokój: B27
Telefon: , email: slawomir_wawrzyniak@sggw.pl