Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Doktorant
Mgr Paweł Kraciński
Budynek: 7, pokój: 115B
Telefon: (+48) 22 59 34 238, email: pawel_kracinski@sggw.pl