Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Logistyki
Doktorant
Mgr Marta Gryglak
Budynek: 3, pokój: 111
Telefon: , email: marta_gryglak@sggw.pl