Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Faculty of Economic Sciences
Department of Education Economics, Communication and Counselling
PhD researcher
Paweł Dziemdziela, MA
building: 6, room: B16
Phone: , email: pawel_dziemdziela@sggw.pl