Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
Doktorant
Mgr Paweł Dziemdziela
Budynek: 6, pokój: B16
Telefon: , email: pawel_dziemdziela@sggw.pl