Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Doktorant
Mgr Anna Twardowska
Budynek: 5, pokój: 29
Telefon: (+48) 22 59 34 115, email: anna_twardowska@sggw.pl