Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Doktorant
Mgr Paweł Szmagliński
Budynek: 3, pokój: 7
Telefon: (+48) 22 59 342 71, (+48) 22 59 342 76, email: pawel_szmaglinski@sggw.pl