Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Analiz Rynkowych
Dr Wioleta Sobczak
Budynek: 7, pokój: D37
Telefon: , email: wioleta_sobczak@sggw.pl