Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Rynków Finansowych
Dr Piotr Adamczyk
Budynek: 5, pokój:
Telefon: (+48) 22 59 34 037, email: piotr_adamczyk@sggw.pl
http://piotr_adamczyk.users.sggw.pl/