Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Rachunkowości
Mgr Teresa Domańska-Felczak
Budynek: 7, pokój: 111
Telefon: (+48) 22 59 34 225, email: teresa_domanska@sggw.pl