Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Doktorant
Mgr Tomasz Jaroszewski
Budynek: 6, pokój: A14
Telefon: (+48) 22 59 340 83, email: tomasz_jaroszewski@sggw.pl