Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Organizacji i Zarządzania
Dr Józef Żuk
Budynek: 7, pokój: 117D
Telefon: (+48) 22 59 34 222, email: jozef_zuk@sggw.pl
Moje CV