Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Organizacji i Zarządzania
Prof. dr hab. Wojciech Ziętara
Budynek: 7, pokój: 112B
Telefon: (+48) 22 59 34 210, email:
Moje CV