Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Ekonomii
Dr hab. Aldona Zawojska , profesor SGGW
Kierownik Zakładu
Budynek: 5, pokój: 8
Telefon: (+48) 22 59 34 036, email: aldona_zawojska@sggw.pl
Moje CV