Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Doktorant
Mgr Nataliia Zavizion
Budynek: 7, pokój: 111
Telefon: (+48) 22 59 34 225, email: nataliia_zavizion@sggw.pl