Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Ekonomii
Dr hab. Maria Zajączkowska
Budynek: 5, pokój: 19
Telefon: (+48) 22 59 34 040, email:
Moje CV