Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Rachunkowości
Dr Serhiy Zabolotnyy
Budynek: 7, pokój: 1B
Telefon: (+48) 22 59 34 273, email: serhiy_zabolotnyy@sggw.pl
Moje CV