Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Logistyki
Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki
Dr Marcin Wysokiński
Budynek: 3, pokój: 109
Telefon: (+48) 22 59 34 261, email: marcin_wysokinski@sggw.pl
Moje CV