Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Organizacji i Zarządzania
Dr Barbara Wyrzykowska
Budynek: 7, pokój: 15
Telefon: (+48) 22 59 34 215, email: barbara_wyrzykowska@sggw.pl
Moje CV