Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Ekonomii
Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal
Budynek: 5, pokój: 3
Telefon: (+48) 22 59 34 034, email: joanna_wrzesinska@sggw.pl
Moje CV