Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Ekonomii
Dr hab. Włodzimierz Wójcicki
Budynek: 5, pokój: 21A
Telefon: (+48) 22 59 34 030, email: wlodzimierz_wojcicki@sggw.pl
Moje CV