Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji
Dr hab. Jan Wołoszyn
Budynek: 3, pokój: 104 A
Telefon: (+48) 22 59 34 255, email: jan_woloszyn@sggw.pl
Moje CV