Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Doktorant
Mgr Krzysztof Wiliński
Budynek: , pokój:
Telefon: , email: krzysztof_wilinski@sggw.pl
Moje CV