Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
Dr hab. Ludwik Wicki , profesor SGGW
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju
Budynek: 7, pokój: 115B
Telefon: (+48) 22 59 34 238, email: ludwik_wicki@sggw.pl
http://ludwik_wicki.users.sggw.pl/
Moje CV