Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Analiz Rynkowych
Dr inż. Aleksandra Wicka
Budynek: 6, pokój: A24
Telefon: (+48) 22 59 34 069, email: wicka@op.pl
Moje CV