Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Rynków Finansowych
Mgr Arkadiusz Weremczuk
Budynek: , pokój:
Telefon: , email: arkadiusz_weremczuk@sggw.pl