Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich
Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
Budynek: 6, pokój: D33
Telefon: (+48) 22 59 34 063, email: mieczyslaw_adamowicz@sggw.pl
Moje CV