Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Organizacji i Zarządzania
Dr hab. Adam Wąs
Budynek: 7, pokój: 106C
Telefon: (+48) 22 59 34 218, email: adam_was@sggw.pl
Moje CV