Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Rachunkowości
Dr hab. Mirosław Wasilewski , profesor SGGW
Kierownik Katedry
Kierownik Zakładu
Budynek: 7, pokój: 108B
Telefon: (+48) 22 59 34 224, email: miroslaw_wasilewski@sggw.pl
Moje CV