Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Zakład Metod Ilościowych
Dr Ewa Wasilewska
Budynek: 3, pokój: 102
Telefon: (+48) 22 59 34 147, email: ewa_wasilewska@sggw.pl
Moje CV