Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Rachunkowości
Dr Anna Wasilewska
Budynek: 7, pokój: 111
Telefon: (+48) 22 59 34 225, email: anna_wasilewska1@sggw.pl
Moje CV