Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Sekretariat
Mgr inż. Anna Urbanek
Budynek: 5, pokój: 22
Telefon: (+48) 22 59 34 030, email: kepg@sggw.pl