Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa
Dr inż. Kazimierz Tabor
Budynek: 6, pokój: B27
Telefon: (+48) 22 59 34 164, email: kazimierz_tabor@sggw.pl
Moje CV