Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Logistyki
Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki
Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska , profesor SGGW
Kierownik Zakładu
Budynek: 3, pokój: 107
Telefon: (+48) 22 59 34 227, email: elzbieta_szymanska@sggw.pl
Moje CV