Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Marketingu
Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka , profesor SGGW
Kierownik Katedry
Kierownik Zakładu
Budynek: 6, pokój: A38
Telefon: (+48) 22 59 34 060, (+48) 22 59 34 077, email: joanna_szwacka@sggw.pl