Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Organizacji i Zarządzania
Dr hab. Piotr Sulewski
Budynek: 7, pokój: 106B
Telefon: (+48) 22 59 34 217, email: piotr_sulewski@sggw.pl
Moje CV