Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Doktorant
Mgr Przemysław Suchodolski
Budynek: 5, pokój: 6A
Telefon: (+48) 22 59 34 117, email: przemyslaw_suchodolski@sggw.pl