Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Analiz Rynkowych
Dr inż. Dariusz Strzębicki
Budynek: 6, pokój: A13
Telefon: (+48) 22 59 34 166, email: dariusz_strzebicki@sggw.pl
Moje CV