Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Zakład Ekonomiki Rolnictwa
Dr inż. Alicja Stolarska
Budynek: 5, pokój: 6
Telefon: (+48) 22 59 34 109, email: alicja_stolarska@sggw.pl
Moje CV