Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Polityki Agrarnej
Mgr Paulina Stolarczyk
Budynek: 6, pokój: A39
Telefon: (+48) 22 59 34 070, email: paulina_stolarczyk@sggw.pl
Moje CV