Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Bankowości
Dr Emilia Stola
Budynek: 3, pokój: 6
Telefon: (+48) 22 59 35 602, email: emilia_stola@sggw.pl
Moje CV