Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Dziekanat
Jolanta Stobnicka
Budynek: 7, pokój: 11
Telefon: (+48) 22 59 34 013, email: jolanta_stobnicka@sggw.pl