Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich
Dr Maciej Stawicki
Budynek: 6, pokój: D25
Telefon: (+48) 22 59 34 064, email: maciej_stawicki@sggw.pl
Moje CV