Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji
Dr inż. Ewa Stawicka
Budynek: 6, pokój: B21
Telefon: (+48) 22 59 34 182, email: ewa_stawicka@sggw.pl
Moje CV