Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Zakład Ekonomiki Rolnictwa
Prof. dr hab. Stanisław Stańko
Budynek: 5, pokój: 30
Telefon: (+48) 22 59 34 107, email: stanislaw_stanko@sggw.pl
Moje CV