Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Dr inż. Agnieszka Sobolewska
Budynek: 5, pokój: 4
Telefon: (+48) 22 59 34 108, email: agnieszka_sobolewska@sggw.pl
Moje CV