Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Doktorant
Mgr Krzysztof Sobczak
Budynek: 5, pokój: 7
Telefon: (+48) 22 59 34 035, email: krzysztof_sobczak@sggw.pl