Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Bankowości
Dr hab. Tomasz Siudek , profesor SGGW
Budynek: 3, pokój: 8
Telefon: (+48) 22 59 34 226, email: tomasz_siudek@sggw.pl
Moje CV