Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi
Dr hab. Izabella Sikorska-Wolak
Budynek: 6, pokój: B17
Telefon: (+48) 22 59 34 153, email: izabella_sikorska-wolak@sggw.pl